Council Videos

2022 Council Videos

May 09, 2022


April 25, 2022


April 11, 2022


March 28, 2022


March 14, 2022


February 28, 2022


February 14, 2022


January 24, 2022


January 10, 20222021 Council Videos

November 22, 2021

November 8, 2021


October 25, 2021 (Swearing in of New Council and Organizational Meeting)


October 12, 2021


September 27, 2021


September 13, 2021


August 30, 2021


August 3, 2021


July 5, 2021


June 28, 2021


June 14, 2021


May 25, 2021


May 10, 2021


April 26, 2021


April 12, 2021


March 22, 2021


March 8, 2021


February 22, 2021


February 8, 2021


January 25, 2021


January 18, 2021 (Special Meeting of Council)


January 11, 20212020 Council Videos

December 14, 2020 (Special Meeting of Council)


December 7, 2020


November 23, 2020


November 9, 2020


October 26, 2020


October 13, 2020


September 28, 2020


September 14, 2020


August 24, 2020


July 6, 2020


June 22, 2020


June 8, 2020


May 25, 2020


May 11, 2020


April 27, 2020


April 14, 2020